Ceník služeb

Externí podnikový ekolog

Nemusíte se o nic starat, co se týká podnikové ekologie. Minimálně jednou za měsíc navštívím Váš provoz. Zpracuji protokol se zprávou o stavu životního prostředí ve Vaší společnosti. Upozorním na nedostatky a navrhnu patřičná opatření. Dále povedu průběžnou evidenci o produkci a nakládání s odpady.

Cena: od 1.800 Kč / měsíc
Doprava do 50 km od Mostu zdarma, potom 10 Kč/km

Evidence odpadů

Vypracování Hlášení o produkci a nakládání s odpady
1 - 3 druhy odpadů za provozovnu 1.800 Kč
4 - 6 druhů odpadů za provozovnu 3.500 Kč
7 - 9 druhů odpadů za provozovnu 6.500 Kč
10 a více druhů odpadů za provozovnu cena dohodou

Podání Hlášení pro MŽP

Podání Hlášení v elektronické podobě a ve stanoveném datovém standardu pro MŽP pro systém ISPOP
od 1.800 Kč bez ohledu na počet druhů odpadů
od 1500 Kč za podání hlášení o ovzduší za provozovn

Poznámky:
1 druh odpadu = 1 katalogové číslo odpadu
Ceny lze měnit  dle dohody.
Jsem plátce DPH

COPYRIGHT © 2014 By CrunchPress.com