Ekologická újma

Ekologie je věda, která se zabývá studiem vztahů mezi organismy a prostředím.
COPYRIGHT © 2014 By CrunchPress.com